Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuws

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
22-07-21

Mededeling verrekening door Belastingdienst
22-07-21

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
22-07-21

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
15-07-21

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting
15-07-21

Verplicht eigen risico Zvw 2022
15-07-21

Steunmaatregel varend erfgoed
15-07-21

Publicatie Garantieregeling Evenementen
08-07-21

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021
08-07-21

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek
08-07-21

Wijziging Leidraad Invordering
08-07-21

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020
01-07-21

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021
01-07-21

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds
01-07-21

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021
01-07-21

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers
01-07-21

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
01-07-21

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar
24-06-21

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar
24-06-21

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
24-06-21

© 2021 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV