Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuws

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
06-08-20

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting
06-08-20

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst
06-08-20

Privégebruik auto en omzetbelasting
30-07-20

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
30-07-20

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
30-07-20

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
23-07-20

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
23-07-20

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen
23-07-20

Regeling TOFA twee weken langer open
16-07-20

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
16-07-20

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner
16-07-20

Uw NOW-aanvraag afronden 
16-07-20

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
09-07-20

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen
09-07-20

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
09-07-20

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
09-07-20

NOW-2 kan worden aangevraagd
07-07-20

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
02-07-20

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
02-07-20

© 2020 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV