Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuws

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
23-09-21

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
23-09-21

Bijtelling emissievrije auto
23-09-21

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
23-09-21

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
23-09-21

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
23-09-21

Systematiek S&O-afdrachtvermindering
23-09-21

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
23-09-21

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding
23-09-21

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding
23-09-21

Aanpassingen bpm
23-09-21

Verlaging tarief verhuurderheffing
23-09-21

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken
16-09-21

Afschermen adresgegevens in Handelsregister
16-09-21

Levering slooppand of bouwterrein?
16-09-21

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto
16-09-21

Termijn aanvraag OVK verlengd
09-09-21

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last
09-09-21

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde
09-09-21

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg
02-09-21

© 2021 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV