Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuwsarchief

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
06-08-20

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting
06-08-20

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst
06-08-20

Privégebruik auto en omzetbelasting
30-07-20

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
30-07-20

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
30-07-20

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
23-07-20

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
23-07-20

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen
23-07-20

Regeling TOFA twee weken langer open
16-07-20

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
16-07-20

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner
16-07-20

Uw NOW-aanvraag afronden 
16-07-20

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
09-07-20

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen
09-07-20

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
09-07-20

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
09-07-20

NOW-2 kan worden aangevraagd
07-07-20

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
02-07-20

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
02-07-20

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd
01-07-20

Regeling NOW-2 gepubliceerd
25-06-20

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
25-06-20

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020
25-06-20

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting
25-06-20

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen
25-06-20

Ontslag met wederzijds goedvinden
25-06-20

Tozo niet voor student-ondernemers
18-06-20

Tegemoetkoming kosten eHerkenning
18-06-20

Kamervragen fiscale coronamaatregelen
18-06-20

Verkorting maximale betaaltermijn
18-06-20

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce
18-06-20

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd
18-06-20

Voorschot subsidie praktijkleren
17-06-20

Vangnetregeling flexwerkers
11-06-20

Aanschafsubsidie elektrische auto
11-06-20

Maximum uurprijzen kinderopvang 2021
11-06-20

Verlenging afspraken grensarbeiders
04-06-20

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd
04-06-20

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0
04-06-20

Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan
04-06-20

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming
04-06-20

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?
28-05-20

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening
28-05-20

Derde wijziging eerste tranche NOW
28-05-20

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021
28-05-20

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding
28-05-20

Kabinet introduceert noodpakket 2.0
25-05-20

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend
20-05-20

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel
20-05-20

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang
14-05-20

Garantieregeling kleine ondernemers
14-05-20

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld
14-05-20

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis
14-05-20

Nultarief btw op mondkapjes
14-05-20

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.
07-05-20

Minimumlonen per 1 juli 2020
07-05-20

Aanpassingen in regeling NOW
07-05-20

Steunmaatregelen sportverenigingen
07-05-20

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar
07-05-20

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
30-04-20

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer
30-04-20

Ouderschapsverlof straks deels betaald
30-04-20

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april
28-04-20

Uitbreiding doelgroep Tozo
25-04-20

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis
25-04-20

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw
23-04-20

Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)
23-04-20

Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting
23-04-20

Samenloop NOW en loonkostensubsidie
23-04-20

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV
23-04-20

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW
23-04-20

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait
16-04-20

Waardering grond op openingsbalans
16-04-20

Rapport commissie belastingheffing van multinationals
16-04-20

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen
16-04-20

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging
09-04-20

Aflossing rekening-courant via dividend
09-04-20

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding
09-04-20

Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen
08-04-20

Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid
08-04-20

Uitstel van belastingbetaling
03-04-20

Exportkredietverzekering verruimd per 26 maart
02-04-20

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat
02-04-20

Vakantiedagen en coronacrisis
02-04-20

NOW-regeling op 6 april van start
01-04-20

Noodloket voor ondernemers is geopend
28-03-20

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start
28-03-20

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga
26-03-20

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan
26-03-20

Banken verlenen uitstel van betaling
20-03-20

Ontslag op staande voet
19-03-20

Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand
19-03-20

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak
19-03-20

Rechtspraak gesloten tot 6 april
19-03-20

Noodpakket maatregelen coronacrisis
18-03-20

Werktijdverkorting wegens coronavirus
12-03-20

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
12-03-20

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst
12-03-20

Compensatie voor betaalde transitievergoeding
12-03-20

© 2020 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV