Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuwsarchief

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021
22-10-20

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016
22-10-20

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring
22-10-20

Nota naar aanleiding van het verslag BIK
22-10-20

Bedragen NHG 2021 bekend
15-10-20

Aanpassingen in vennootschapsbelasting
15-10-20

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting
15-10-20

Uitwerking NOW-3
08-10-20

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting
08-10-20

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
08-10-20

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente
08-10-20

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets
08-10-20

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden
08-10-20

WBSO in 2021
01-10-20

Tijdelijke verhuur tuinhuis
01-10-20

Baangerelateerde investeringskorting
01-10-20

Derde steunpakket coronacrisis
01-10-20

Uitstel invoering vermogenstoets Tozo
01-10-20

Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW
01-10-20

Aanpassing NOW-1 en NOW-2
01-10-20

Uitzondering op eis vlakke laadvloer
24-09-20

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
24-09-20

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof
24-09-20

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020
24-09-20

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting
17-09-20

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen
17-09-20

Belastingplan 2021: een overzicht
17-09-20

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers
17-09-20

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting
17-09-20

Belastingplan 2021: aanpassing box 3
17-09-20

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting
17-09-20

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting
17-09-20

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
17-09-20

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat
10-09-20

Beslag OM op banktegoeden
10-09-20

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen
10-09-20

Besluit functionele valuta aangepast
03-09-20

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap
03-09-20

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap
03-09-20

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen
31-08-20

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan
27-08-20

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding
27-08-20

Aanzegverplichting
27-08-20

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto
27-08-20

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing
27-08-20

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders
20-08-20

Verbod op nevenwerkzaamheden
20-08-20

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies
20-08-20

Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk
20-08-20

Afgezonderd particulier vermogen
20-08-20

Ontslag op staande voet vernietigd
13-08-20

Toepassing innovatiebox
13-08-20

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster
13-08-20

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning
13-08-20

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
06-08-20

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting
06-08-20

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst
06-08-20

Privégebruik auto en omzetbelasting
30-07-20

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
30-07-20

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
30-07-20

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
23-07-20

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
23-07-20

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen
23-07-20

Regeling TOFA twee weken langer open
16-07-20

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
16-07-20

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner
16-07-20

Uw NOW-aanvraag afronden 
16-07-20

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
09-07-20

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen
09-07-20

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
09-07-20

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
09-07-20

NOW-2 kan worden aangevraagd
07-07-20

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
02-07-20

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
02-07-20

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd
01-07-20

Regeling NOW-2 gepubliceerd
25-06-20

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
25-06-20

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020
25-06-20

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting
25-06-20

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen
25-06-20

Ontslag met wederzijds goedvinden
25-06-20

Tozo niet voor student-ondernemers
18-06-20

Tegemoetkoming kosten eHerkenning
18-06-20

Kamervragen fiscale coronamaatregelen
18-06-20

Verkorting maximale betaaltermijn
18-06-20

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce
18-06-20

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd
18-06-20

Voorschot subsidie praktijkleren
17-06-20

Vangnetregeling flexwerkers
11-06-20

Aanschafsubsidie elektrische auto
11-06-20

Maximum uurprijzen kinderopvang 2021
11-06-20

Verlenging afspraken grensarbeiders
04-06-20

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd
04-06-20

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0
04-06-20

Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan
04-06-20

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming
04-06-20

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?
28-05-20

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening
28-05-20

Derde wijziging eerste tranche NOW
28-05-20

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021
28-05-20

© 2020 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV