Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuwsarchief

Forfaitaire rendementspercentages 2022
23-03-23

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes
23-03-23

Overtollige liquiditeiten onderneming
16-03-23

Keuze te laat gemaakt
16-03-23

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming
16-03-23

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg
09-03-23

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever
09-03-23

Beantwoording Kamervragen box 3
09-03-23

Belastingrente Vpb en bronbelasting
02-03-23

Aanvragen TEK kan per 21 maart
02-03-23

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR
02-03-23

Internetconsultatie fiscale regelingen
02-03-23

Uitnodiging zitting niet correct verzonden
23-02-23

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding
23-02-23

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen
23-02-23

Kamerbrief toekomst box 3
16-02-23

Certificeren van beleggingen in vastgoed
16-02-23

Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten
16-02-23

Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding
09-02-23

Aanpassing STAP-budget
09-02-23

Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart
02-02-23

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers
02-02-23

Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement
02-02-23

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer
02-02-23

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU
26-01-23

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens
26-01-23

Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing
26-01-23

Eenzijdig wijzigingsbeding
26-01-23

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023
19-01-23

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm
19-01-23

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen
19-01-23

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer
12-01-23

Strand is geen sportaccommodatie
12-01-23

Tarieven en heffingskortingen 2023
05-01-23

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
05-01-23

Overbruggingswet box 3
05-01-23

2022

Alsnog aanpassing maximum uurprijzen kinderopvang
22-12-22

Partnerregeling in de overbruggingsperiode box 3
22-12-22

Uitwerking op hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten
22-12-22

Wettelijke rente omhoog naar 4% in 2023
22-12-22

Regeling tijdelijk prijsplafond energie
15-12-22

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen
15-12-22

Geen STAP-budget in januari 2023
15-12-22

Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen
15-12-22

Kabinetsreactie beleggingsinstellingen
15-12-22

Gebruikelijk loon in 2023
12-12-22

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023
08-12-22

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024
08-12-22

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023
08-12-22

Bedragen kinderbijslag 2023
08-12-22

Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023
08-12-22

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming
08-12-22

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register
01-12-22

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3
01-12-22

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget
01-12-22

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan
01-12-22

Toerekening helft winstuitdeling aan partner
24-11-22

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond
24-11-22

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023
24-11-22

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden
17-11-22

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer
17-11-22

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023
17-11-22

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023
17-11-22

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen
11-11-22

Giftenaftrek
11-11-22

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
11-11-22

Premies lijfrenteverzekeringen
11-11-22

Tarieven vennootschapsbelasting
11-11-22

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie
11-11-22

Schenken van aandelen
11-11-22

Salaris dga
11-11-22

Doe tijdig suppletieaangifte
11-11-22

Afdracht over privégebruik
11-11-22

Herziening aftrek voorbelasting
11-11-22

Beperk belastingheffing in box 3
11-11-22

Maak gebruik van de investeringsaftrek
11-11-22

Aftrekbeperking inkomstenbelasting
11-11-22

Voorkom belastingrente
11-11-22

Bijtelling auto van de zaak
11-11-22

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)
11-11-22

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?
10-11-22

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig
10-11-22

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting
03-11-22

Recht op betaald verlof tijdens ziekte
03-11-22

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector
03-11-22

UBO-register voor trusts
03-11-22

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting
27-10-22

Vorming herinvesteringsreserve
27-10-22

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023
27-10-22

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb
20-10-22

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie
20-10-22

Subsidieregeling overstromingsschade 2021
20-10-22

Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand
13-10-22

Recht op IACK bij co-ouderschap
13-10-22

Onderzoek bedragen en waarden bpm
13-10-22

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen
13-10-22

Nota van wijziging Belastingplan 2023
06-10-22

Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb
06-10-22

Details prijsplafond energie kleinverbruikers
06-10-22

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld
06-10-22

© 2023 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV