Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuwsarchief

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register
01-12-22

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3
01-12-22

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget
01-12-22

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan
01-12-22

Toerekening helft winstuitdeling aan partner
24-11-22

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond
24-11-22

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023
24-11-22

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden
17-11-22

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer
17-11-22

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023
17-11-22

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023
17-11-22

Tarieven vennootschapsbelasting
11-11-22

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie
11-11-22

Schenken van aandelen
11-11-22

Salaris dga
11-11-22

Doe tijdig suppletieaangifte
11-11-22

Afdracht over privégebruik
11-11-22

Herziening aftrek voorbelasting
11-11-22

Beperk belastingheffing in box 3
11-11-22

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
11-11-22

Premies lijfrenteverzekeringen
11-11-22

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen
11-11-22

Giftenaftrek
11-11-22

Maak gebruik van de investeringsaftrek
11-11-22

Aftrekbeperking inkomstenbelasting
11-11-22

Voorkom belastingrente
11-11-22

Bijtelling auto van de zaak
11-11-22

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)
11-11-22

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?
10-11-22

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig
10-11-22

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting
03-11-22

Recht op betaald verlof tijdens ziekte
03-11-22

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector
03-11-22

UBO-register voor trusts
03-11-22

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting
27-10-22

Vorming herinvesteringsreserve
27-10-22

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023
27-10-22

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb
20-10-22

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie
20-10-22

Subsidieregeling overstromingsschade 2021
20-10-22

Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand
13-10-22

Recht op IACK bij co-ouderschap
13-10-22

Onderzoek bedragen en waarden bpm
13-10-22

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen
13-10-22

Nota van wijziging Belastingplan 2023
06-10-22

Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb
06-10-22

Details prijsplafond energie kleinverbruikers
06-10-22

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld
06-10-22

Boete wegens niet doen van aangifte
06-10-22

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
29-09-22

Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening
29-09-22

Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers
29-09-22

Stijging minimumloon per 1 januari 2023
29-09-22

Oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek
22-09-22

Middelingsregeling vervalt
22-09-22

Verruimingen werkkostenregeling
22-09-22

Gebruikelijk loon
22-09-22

30%-regeling
22-09-22

Heffingskortingen
22-09-22

Box 2
22-09-22

Tarieven vennootschapsbelasting
22-09-22

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning
22-09-22

Nultarief zonnepanelen
22-09-22

Autobelastingen ondernemers
22-09-22

Aanpassingen box 3
22-09-22

Verhoging kindgebonden budget
22-09-22

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk
15-09-22

Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet
15-09-22

Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak
15-09-22

Parkeren bij laadpaal
08-09-22

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026
08-09-22

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart
08-09-22

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling
01-09-22

Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13
01-09-22

Wettelijke basis voor eHerkenning?
01-09-22

Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?
01-09-22

Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw
25-08-22

Uitvoering rechtsherstel box 3
25-08-22

Verzoek vernietiging opzegging te laat
25-08-22

Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd
25-08-22

Investeringen in gastenkamers B&B
25-08-22

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg
18-08-22

Aanslag forensenbelasting vernietigd
18-08-22

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd
18-08-22

Verjaring loonvordering
18-08-22

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte
11-08-22

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand
11-08-22

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
04-08-22

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting
04-08-22

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts
04-08-22

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3
04-08-22

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024
28-07-22

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering
28-07-22

Rekenmodel rechtsherstel box 3
28-07-22

Openstelling saneringsregeling visserij
28-07-22

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast
21-07-22

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting
21-07-22

Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing
21-07-22

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom
14-07-22

Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners
14-07-22

© 2022 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV