Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuwsarchief

Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw
11-07-24

Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025
11-07-24

Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in- of exclusief btw?
11-07-24

Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten
11-07-24

Rioolheffing voor een jaarplaats op een camping?
11-07-24

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024
04-07-24

Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari 2026
04-07-24

Geen belastingplicht voor Immobilien-Sondervermögen in Nederland
04-07-24

Hoge Raad komt met nieuwe uitleg van gering financieel belang voor vergoeding immateriële schade
04-07-24

Schadeverzekeraar probeert onder verlegde btw uit te komen
04-07-24

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024
27-06-24

Terugbetaling ten onrechte ontvangen vergoeding geen negatief loon
27-06-24

Waardestijging woning belast in box 3?
27-06-24

Verlaagd btw-tarief voor verhuur zeiljachten
27-06-24

Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugkomen op eerdere ontvankelijkverkaring bezwaar?
20-06-24

Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimte onderdeel van de woning?
20-06-24

Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën
20-06-24

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
20-06-24

Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling
20-06-24

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering
13-06-24

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie
13-06-24

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?
13-06-24

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar
13-06-24

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst
13-06-24

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding
13-06-24

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website
06-06-24

Levering verhuurd pand
06-06-24

Gratis gezonde lunchmaaltijden?
06-06-24

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering
06-06-24

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend
06-06-24

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting
30-05-24

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?
30-05-24

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?
30-05-24

Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente zichzelf in de voet geschoten?
30-05-24

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding
23-05-24

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord
23-05-24

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling
23-05-24

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie
23-05-24

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
16-05-24

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024
16-05-24

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025
08-05-24

Niet-verhuurde woning in box 3
08-05-24

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet
08-05-24

Geen ingekomen werknemer
02-05-24

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023
02-05-24

Proceskostenvergoeding
30-04-24

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?
30-04-24

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?
30-04-24

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3
25-04-24

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering
25-04-24

Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000
25-04-24

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend
18-04-24

Fiscale risico's bij schuiven met panden: wat u moet weten
18-04-24

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden
18-04-24

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024
18-04-24

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen
18-04-24

Loon of schenking?
18-04-24

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk
11-04-24

Fiscale migratie: waar is thuis?
11-04-24

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?
11-04-24

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers
11-04-24

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting
11-04-24

Verblijfkosten internationaal transport
04-04-24

Omvang terbeschikkingstelling
04-04-24

Supermarktsaga: een rammelende kas
04-04-24

Fiscaal kat-en-muisspel
04-04-24

Belastingdienst houdt administrateur ten onrechte aansprakelijk voor belastingfraude van bv
04-04-24

Evaluatie landbouwvrijstelling
28-03-24

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern
28-03-24

Wijziging civiel bewijsrecht
28-03-24

Naheffing parkeerbelasting terecht opgelegd?
28-03-24

Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde
21-03-24

Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv
21-03-24

Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning is aangegeven
21-03-24

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers
21-03-24

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend
14-03-24

Werkelijk behaald rendement box 3 niet inzichtelijk gemaakt: geen rechtsherstel
14-03-24

Hof Den Bosch stelt prejudiciële vragen over vergoeding van immateriële schade
14-03-24

Verdubbeling onroerendezaakbelasting: mag dit zomaar?
14-03-24

Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij toepassing verleggingsregeling btw
14-03-24

Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel
07-03-24

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting
07-03-24

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in consultatie
07-03-24

Openstelling SDE++ 2024
07-03-24

Geen grondslag voor demotie werknemer
07-03-24

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA
29-02-24

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade
29-02-24

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga
29-02-24

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding
29-02-24

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?
29-02-24

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief
29-02-24

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers
22-02-24

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft
22-02-24

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU
22-02-24

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst
22-02-24

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7
22-02-24

Grond opknippen in postzegelperceeltjes
22-02-24

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude
22-02-24

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les
22-02-24

Kamervragen voordelen familiehypotheek
15-02-24

© 2024 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV