Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuwsarchief

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
23-09-21

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
23-09-21

Bijtelling emissievrije auto
23-09-21

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
23-09-21

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
23-09-21

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
23-09-21

Systematiek S&O-afdrachtvermindering
23-09-21

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
23-09-21

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding
23-09-21

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding
23-09-21

Aanpassingen bpm
23-09-21

Verlaging tarief verhuurderheffing
23-09-21

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken
16-09-21

Afschermen adresgegevens in Handelsregister
16-09-21

Levering slooppand of bouwterrein?
16-09-21

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto
16-09-21

Termijn aanvraag OVK verlengd
09-09-21

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last
09-09-21

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde
09-09-21

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg
02-09-21

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet
02-09-21

Einde generieke steun coronacrisis
02-09-21

Schenking schilderij in termijnen
02-09-21

Terugvragen buitenlandse btw
02-09-21

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding
26-08-21

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven
26-08-21

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat
26-08-21

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon
26-08-21

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?
19-08-21

Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021
19-08-21

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod
19-08-21

Subsidie verduurzaming mkb
12-08-21

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden
12-08-21

Rechtbank staat afwijking van BUA toe
12-08-21

Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet
05-08-21

Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga
05-08-21

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend
05-08-21

Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie
05-08-21

Regeling NOW-4 gepubliceerd
29-07-21

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?
29-07-21

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband
29-07-21

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten
29-07-21

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
22-07-21

Mededeling verrekening door Belastingdienst
22-07-21

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
22-07-21

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
15-07-21

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting
15-07-21

Verplicht eigen risico Zvw 2022
15-07-21

Steunmaatregel varend erfgoed
15-07-21

Publicatie Garantieregeling Evenementen
08-07-21

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021
08-07-21

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek
08-07-21

Wijziging Leidraad Invordering
08-07-21

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020
01-07-21

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021
01-07-21

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds
01-07-21

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021
01-07-21

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers
01-07-21

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
01-07-21

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar
24-06-21

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar
24-06-21

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
24-06-21

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op
24-06-21

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet
24-06-21

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
17-06-21

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv
17-06-21

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023
17-06-21

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022
17-06-21

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni
10-06-21

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten
10-06-21

Startersregeling TVL
10-06-21

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021
10-06-21

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar
03-06-21

BIK vervalt met terugwerkende kracht
03-06-21

TVL startende ondernemers
03-06-21

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021
31-05-21

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting
27-05-21

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022
27-05-21

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd
27-05-21

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst
20-05-21

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking
20-05-21

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
20-05-21

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021
20-05-21

Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet
12-05-21

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
12-05-21

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw
12-05-21

Onzakelijke borgstelling
06-05-21

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
06-05-21

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
06-05-21

Minimumloon per 1 juli 2021
06-05-21

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
06-05-21

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
29-04-21

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
29-04-21

Eigen woning in het buitenland
22-04-21

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
22-04-21

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
22-04-21

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord
22-04-21

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
15-04-21

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
15-04-21

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod
15-04-21

© 2021 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV