Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuwsarchief

Beleid omzetting S&O-verklaringen
20-01-22

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen
20-01-22

Compensatie transitievergoeding
20-01-22

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
13-01-22

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie
13-01-22

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy
13-01-22

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen
13-01-22

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto
06-01-22

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing
05-01-22

Tarieven en heffingskortingen 2022
05-01-22

2021

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022
23-12-21

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen
23-12-21

Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed
23-12-21

Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022
23-12-21

Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022
16-12-21

Premiepercentages zorgverzekering 2022
16-12-21

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022
16-12-21

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing
16-12-21

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen
09-12-21

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen
09-12-21

Geen bron van inkomen door inactiviteit
09-12-21

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten
09-12-21

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari
09-12-21

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk
09-12-21

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding
02-12-21

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek
02-12-21

Onderzoeksrapport brievenbusfirma's in Nederland
02-12-21

Werknemer nam per direct ontslag
02-12-21

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af
02-12-21

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021
29-11-21

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen
25-11-21

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst
25-11-21

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen
25-11-21

Premiepercentages en maximum premieloon 2022
25-11-21

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket
18-11-21

Start vaststelling TVL Q2 2021
18-11-21

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
18-11-21

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen
18-11-21

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend
18-11-21

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet
11-11-21

Besluit afscherming adresgegevens handelsregister
11-11-21

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar
11-11-21

Los (extra) af op uw hypotheek
11-11-21

Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning
11-11-21

Premies lijfrenteverzekeringen
11-11-21

Verliesverrekening Vpb
11-11-21

Fiscale eenheid Vpb
11-11-21

Aftrekbeperking IB ondernemers
11-11-21

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
11-11-21

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
11-11-21

Bijtelling privégebruik fiets
11-11-21

Aandachtspunten jaarafsluiting
11-11-21

Afdracht over privégebruik
11-11-21

Herziening aftrek voorbelasting
11-11-21

Doe tijdig suppletieaangifte
11-11-21

Salaris dga
11-11-21

Belastingheffing in box 3
11-11-21

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?
11-11-21

Studiekosten
11-11-21

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
11-11-21

Aftrekposten hoogste tariefschijf
11-11-21

Verrekening te weinig gewerkte uren niet toegestaan
04-11-21

Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden
04-11-21

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal
04-11-21

Vaststellingsloket NOW-2 langer open
04-11-21

Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam
04-11-21

Verlaging tarieven energiebelasting 2022
28-10-21

Vragen Belastingverdrag Duitsland
28-10-21

Minimumlonen per 1 januari 2022
28-10-21

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting
21-10-21

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022
21-10-21

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan
21-10-21

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning
21-10-21

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022
14-10-21

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
14-10-21

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen
14-10-21

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing
14-10-21

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis
07-10-21

Vaststellingsaanvraag NOW-1
07-10-21

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto's worden lager
07-10-21

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd
07-10-21

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen
07-10-21

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022
07-10-21

Kwijtscheldingswinstvrijstelling
30-09-21

Steunmaatregel nachtsluiting horeca
30-09-21

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021
30-09-21

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
23-09-21

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
23-09-21

Bijtelling emissievrije auto
23-09-21

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
23-09-21

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
23-09-21

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
23-09-21

Systematiek S&O-afdrachtvermindering
23-09-21

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
23-09-21

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding
23-09-21

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding
23-09-21

Aanpassingen bpm
23-09-21

Verlaging tarief verhuurderheffing
23-09-21

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken
16-09-21

Afschermen adresgegevens in Handelsregister
16-09-21

© 2022 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV