Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuwsarchief

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022
17-06-21

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023
17-06-21

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv
17-06-21

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
17-06-21

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni
10-06-21

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten
10-06-21

Startersregeling TVL
10-06-21

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021
10-06-21

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar
03-06-21

BIK vervalt met terugwerkende kracht
03-06-21

TVL startende ondernemers
03-06-21

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021
31-05-21

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting
27-05-21

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022
27-05-21

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd
27-05-21

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst
20-05-21

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking
20-05-21

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
20-05-21

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021
20-05-21

Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet
12-05-21

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
12-05-21

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw
12-05-21

Onzakelijke borgstelling
06-05-21

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
06-05-21

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
06-05-21

Minimumloon per 1 juli 2021
06-05-21

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
06-05-21

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
29-04-21

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
29-04-21

Eigen woning in het buitenland
22-04-21

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
22-04-21

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
22-04-21

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord
22-04-21

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
15-04-21

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
15-04-21

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod
15-04-21

Wijziging uitruil overwerkbeloning
15-04-21

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020
15-04-21

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
08-04-21

Dilemma's in de NOW
08-04-21

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening
08-04-21

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod
08-04-21

Verkenning leefvormen AOW
08-04-21

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf
01-04-21

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar
01-04-21

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden
01-04-21

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?
01-04-21

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
25-03-21

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank
25-03-21

Contouren evenementenregeling
25-03-21

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen
25-03-21

Verlenging uitstel van belastingbetaling
18-03-21

Aanvullingen economisch steunpakket
18-03-21

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?
18-03-21

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed
18-03-21

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast
11-03-21

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging
11-03-21

Rechtbank draait berekening belastingrente terug
11-03-21

Weigering toekenning NOW
04-03-21

Verhoging maxima TVL
04-03-21

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland
04-03-21

Geen reden voor afwaardering vordering op dga
04-03-21

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen
25-02-21

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
25-02-21

Opzegverbod tijdens ziekte
25-02-21

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding
25-02-21

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW
25-02-21

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd
18-02-21

Kamervragen lage korting betaling ineens
18-02-21

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie
18-02-21

Navordering ter correctie giftenaftrek
11-02-21

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid
11-02-21

Drempelvrijstelling RVU
11-02-21

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel
11-02-21

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd
04-02-21

Vooruitbetaalde rente eigen woning
04-02-21

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde
04-02-21

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
04-02-21

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie
04-02-21

Kamervragen Tozo voor grensondernemers
04-02-21

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst
04-02-21

Invoering btw-richtlijn e-commerce
28-01-21

Nederland sluit belastingverdrag met Chili
28-01-21

Nieuwe coronamaatregelen - TVL
25-01-21

Aanpassing NOW
25-01-21

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo
25-01-21

Kredietfaciliteiten Coronacrisis
25-01-21

Coronamaatregelen loonheffingen
25-01-21

Urencriterium 2021
25-01-21

Overige maatregelen coronacrisis
25-01-21

Coronamaatregelen particulieren
25-01-21

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden
25-01-21

Coronamaatregelen omzetbelasting
25-01-21

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
21-01-21

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde
21-01-21

Aanhorigheden bij woning
21-01-21

Auto als verplicht privévermogen
21-01-21

Pilot webmodule DBA gestart
14-01-21

Verlenging afspraken grensarbeiders
14-01-21

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen
14-01-21

© 2021 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV