Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuwsarchief

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024
30-11-23

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag
30-11-23

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer
30-11-23

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling
23-11-23

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029
23-11-23

Premiepercentages 2024
23-11-23

Tot 1 juni 2024 geen verzuimboetes btw e-commerce
16-11-23

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd
16-11-23

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?
16-11-23

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen
16-11-23

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024
09-11-23

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023
09-11-23

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024
09-11-23

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder
09-11-23

Salaris dga in 2023
09-11-23

Aandachtspunten btw 2023
09-11-23

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023
09-11-23

Aandachtspunten belastingheffing in box 3
09-11-23

Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen
09-11-23

Premies lijfrentevoorzieningen 2023
09-11-23

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, het kan nog
09-11-23

Giftenaftrek in 2023
09-11-23

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023
09-11-23

NHG-grens 2024 vastgesteld
02-11-23

Belastingplan 2024 door Tweede Kamer
02-11-23

Ontslag op staande voet vanwege diefstal
26-10-23

Loonvordering uitzendkracht jegens opdrachtgever afgewezen
26-10-23

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
26-10-23

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen?
24-10-23

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2024
19-10-23

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over aansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden
19-10-23

Buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet
19-10-23

Bedrag minimumuurloon per 1 januari 2024
12-10-23

Kamerbrief houdbaarheid Wet rechtsherstel box 3
12-10-23

Wel indexatie, maar geen verdere verhoging vrijwilligersvergoeding
12-10-23

Constatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang
05-10-23

Proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst
05-10-23

Wijziging Leidraad Invordering
05-10-23

Voorstel Wet werken waar je wilt verworpen
05-10-23

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3
28-09-23

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024
28-09-23

Belastingplan 2024
21-09-23

Tarieven en heffingskortingen
21-09-23

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024
21-09-23

Aanpassingen box 3
21-09-23

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding
21-09-23

Afschrijvingsbeperking gebouwen
21-09-23

Verlaging energie-investeringsaftrek
21-09-23

Verruiming herinvesteringsreserve
21-09-23

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
21-09-23

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten
21-09-23

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten
21-09-23

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw
21-09-23

Bedrijfsopvolgingsregelingen
21-09-23

Fiscale beleggingsinstelling
21-09-23

Aanpassingen kindgebonden budget
21-09-23

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet persoonlijk is bijgewoond
14-09-23

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3
14-09-23

Wie is afnemer van prestatie?
14-09-23

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024
07-09-23

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid
07-09-23

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen
31-08-23

Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting
31-08-23

Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding
31-08-23

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed
31-08-23

Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024
31-08-23

Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure
24-08-23

Volgorde van verrekening belasting- en heffingskorting
24-08-23

Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto
24-08-23

Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting
24-08-23

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers
17-08-23

Verduisterde bedragen vormden resultaat uit werkzaamheid
17-08-23

Winst bij verkoop perceel grond niet belast als resultaat uit werkzaamheid
17-08-23

Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
10-08-23

Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing
10-08-23

Bouwterrein of niet?
10-08-23

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023
03-08-23

Gewijzigde STAP-regeling gepubliceerd
03-08-23

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk
03-08-23

Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens
27-07-23

Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd partnerschap
27-07-23

Geen verhoogde schenkingsvrijstelling bij kruislings schenken
27-07-23

Werknemer gehouden aan concurrentiebeding
27-07-23

Vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen
27-07-23

Vereenvoudiging verlofstelsel
20-07-23

KOR wijzigt per 1 januari 2025
20-07-23

Wijziging besluit geruisloze terugkeer
20-07-23

Geen cassatie hofuitspraak verdeling gemeenschappelijk inkomen bij navordering
20-07-23

Nieuw belastingverdrag met België
13-07-23

Minimumuurloon per 1 januari 2024
13-07-23

Rapport Aanpak fiscale regelingen
13-07-23

Beoordeling van leefvormen in de AOW
06-07-23

Geen partnervrijstelling voor samenwonende zussen
06-07-23

Digitaal procederen over lokale belastingen
06-07-23

Geen compensatie voor quasi transitievergoeding
06-07-23

Digitale euro
06-07-23

Vastgoedaandelen en btw
06-07-23

Werknemer ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen
29-06-23

Accijnstarieven benzine, diesel en lpg omhoog
29-06-23

Verplichte visie re-integratietraject
29-06-23

© 2023 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV