Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuws

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

Welkom / Nieuws / Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen op het wetsvoorstel is slechts een amendement over het per 1 januari 2023 afschaffen van de teruggaafmogelijkheid van energiebelasting voor energie-intensieve bedrijven aangenomen.

Ook heeft de Kamer enkele moties aangenomen, waaronder een motie over een jaarlijkse rapportage over de belastingdruk op verschillende vermogenssamenstellingen en een motie over het monitoren van oneigenlijk gebruik van het lage winstbelastingtarief. Daarnaast zijn moties aangenomen over het toevoegen aan het jaarlijkse Belastingplan van een paragraaf over de status van ICT bij de Belastingdienst en over een appreciatie van de gevolgen die moties en amendementen hebben op de complexiteit van wetgeving.


Datum: 11-11-2021
Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 35927

Terug Meer nieuws
© 2021 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV